Onze werkwijze

Onze werkwijze

Gelder Thuiszorg heeft een betrokken werkwijze voor verpleging en verzorging aan huis. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor u als cliënt, duurzaam en effectief. Dit geven wij vorm door een persoonlijk aanspreekpunt die haar vak verstaat. Een hoog opgeleide wijkverpleegkundige ondersteund met wijkverzorgenden samenwerkend in kleine autonome zorgteams.  Zorgteams die zelfstandig de wensen van u als cliënt kunnen invullen. Zo wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Onze zorgteams worden ondersteund door een faciliterende organisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne ICT-toepassingen. Onze moderne ICT toepassingen sluiten aan op de systemen van het WMO loket en de Nederlandse Zorgkantoren. De administratieve kosten worden hiermee tot een minimum beperkt en het vergroot de betrokkenheid tussen de cliënt en onze zorgteams. De kosten van management en overhead worden gehalveerd. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten. Een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar.

Onze missie: Verlengingen van de kwaliteit van leven

Het leveren van zorg aan huis bij oudere mensen, mensen met beperkingen en chronisch zieken verdient een toegewijde en efficiënte houding naar cliënten. De wijkverpleegkundige en de wijkverzorgende spelen daarin een centrale rol. In overleg met de cliënten neemt de wijkverpleegkundige direct beslissingen over de inhoud van en de werkwijze bij de hulpverlening. Gelderthuiszorg gaat uit van de professionele autonomie van haar medewerkers en ondersteunt dit. Kennis van specifieke omgevingsomstandigheden biedt een aanvullend ingrediënt voor het professioneel handelen.

Wat maakt Gelder Thuiszorg speciaal?

  • Wij zoeken samen met de cliënt en zijn/haar omgeving naar de beste oplossingen die de zelfstandigheid en de kwalíteit van leven bevorderen.
  • De inhoud van zorgverlening bepaald (het principe van evidence based).
  • Wij zijn een zelfontwikkelende organisatie. Dit betekent dat wij onze zorgteams stimuleren om zich optimaal te ontwikkelen binnen hun vakgebied en dit uit te dragen naar de cliënt.
  • De effectiviteit van de zorg staat centraal. Er wordt niet meer zorg geleverd dan volgens u nodig is en niet langer dan nodig is.