Betaalbaar maken van uw zorg

Betaalbaar maken van uw zorg

Gelder Thuiszorg ziet de klant als een belangrijkste samenwerkingspartner. De mens staat centraal in het hele zorgveld. Ze is in staat zelf te bepalen welke zorg nodig kan zijn om de kwaliteit van het leven op peil te houden.  Wij verzorgen namens u het betaalbaar maken van uw zorg via het WMO-loket van uw gemeente.

U & Gelder Thuiszorg

Door vele veranderingen in de zorg (stelselherziening, marktwerking) ontstaat ruimte voor het leveren van maatwerk. Hierbij worden kosten geheel of deels vergoed vanuit de overheid. Gelder Thuiszorg ziet de vergoeding van de overheid als basiskwaliteit. Bepaalde kosten worden in het zorgstelsel niet vergoed. Toch is het mogelijk om deze zorg aan te vragen bij Gelder Thuiszorg. Wij vragen dan aan u een persoonlijke bijdrage. Deze kosten zijn vooraf benoembaar en afgestemd op de gewenste zorgkwaliteit. Wij vinden dat kwaliteit betaalbaar behoort te zijn aan uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.