Ik heb een klacht

Ik heb een klacht

Heeft u verbeterpunten of een signaal ten aanzien van onze zorg of voor uw vaste zorgverlener? Deel dit dan met ons. Wij vinden een goede relatie tussen u en uw zorgverlener erg belangrijk. Soms kan het voorkomen dat u zaken liever anders ziet of dat de zorg niet helemaal aan uw verwachtingen voldoet. Indien zich een situatie voordoet waarbij uw niet tevreden bent kunt u dit op verschillende manieren kenbaar maken:

1. Bespreek uw signaal met uw vaste zorgverlener en/ of met uw vaste aanspreekpunt; de vestigingscoordinator. Medewerkers van Gelder Thuiszorg werken vol gedrevenheid bij u thuis. Het kan voorkomen dat u andere zaken verwacht van uw vaste hulp. Door dit bespreekbaar te maken kunt u vaak samen een oplossing vinden. Lukt dit niet? Dagelijks staat de vestigingscoorinator voor u klaar om samen met u naar een passende oplossing te zoeken. Lukt het ondanks inspanningen van u, de zorgverlener en vestigingscoordinator niet om tot een passende oplossing te komen, dan kunt u uw signaal kenbaar maken via  info@gelderthuiszorg.nl . Elk signaal wordt door ons binnen 6 weken adequaat behandeld en afgerond.  

2. Uw verbeterpunt indienen bij het Klachtensecretariaat van Gelder Thuiszorg kan op de volgende manieren:

* Per e-mail: info@gelderthuiszorg.nl

* Per brief: Klachtensecretariaat Gelder Thuiszorg Apeldoorn BV, Postbus 874 7300 BC Apeldoorn

 Klachtensecretariaat Gelder Thuiszorg Diensten BV, Postbus 874 7300 BC Apeldoorn

 Klachtensecretariaat Gelder Thuiszorg Voorst BV en Gelder Thuiszorg Epe, Postbus 8155, 7391 AD Twello. 

3. Klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg

Indien u - na alle ondernomen gezamenlijke acties en inspanningen- van mening bent dat uw signaal onvoldoende is opgelost, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. Gelder Thuiszorg is bij deze onafhankelijke commissie aangesloten. Voor meer informatie wijzen wij u graag op de website van de Geschillencommissie Zorg

  •  

       


  •